Sinds vele jaren leggen we  ecologische zones aan en  hangen we nestkastjes om de fauna van het land te behouden, te beschermen  en te laten voortplanten. De vele reeën, hazen, fazanten, uilen en buizerds die op onze terreinen aanwezig zijn, bewijzen ons  dat al deze maatregelen hun vruchten afwerpen.

De regenerende flora biedt ook de bijen een natuurlijke omgeving aan die gunstig is voor hun ontwikkeling en foerageergedrag  . De talrijk aangelegde waterpartijen zijn een ideaal habitat  voor vissen, libellen, reigers, waterhoentjes, eenden en ganzen, maar ook voor meer exotische soorten zoals waterschildpadden.