Water is waarschijnlijk het meest kritische element in het milieubeheer van een golfbaan. RWGC heeft besloten om zich toe te spitsen op twee gebieden  : watergebruik en waterrecuperatie.

Om beter en efficiënter gebruik te maken van het water, rust de Club zich uit met moderne besproeiingssystemen (green en tees) die ons waterverbruik met bijna 25% verminderen. Deze investering gaat door en zal de komende jaren verder ontwikkeld worden.

De recuperatie van regenwater is momenteel het onderwerp van een haalbaarheidsstudie; de organisatie van recuperatiebekkens en de bouw van waterreservoirs zijn onze doelstellingen.