Directeur van Publicatie: Royal Waterloo Golf Club

De website wordt gehost door : OVH - PARIS

Onze structuur streeft ernaar om, naar beste vermogen, de juistheid en actualisering van de op deze site gepubliceerde informatie te verzekeren, waarvan zij zich het recht voorbehoudt om de inhoud op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren. Onze structuur kan echter niet instaan voor de juistheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie die op deze site ter beschikking wordt gesteld.

Bijgevolg wijst onze structuur elke verantwoordelijkheid af voor elke onderbreking van de site, voor technische problemen, voor elke onnauwkeurigheid of weglating van informatie die beschikbaar is op de site, voor elke schade die het gevolg is van een frauduleuze indringing van een derde partij die een wijziging van de op de site ter beschikking gestelde informatie heeft veroorzaakt.

Gebruik van cookies

Cookies stellen ons in staat om de inhoud te personaliseren en sociale-mediafuncties te bieden en ons verkeer te analyseren. We delen ook informatie over het gebruik van onze site met onze partners, die deze informatie kunnen combineren met andere informatie die u aan hen hebt verstrekt of die zij hebben verzameld tijdens het gebruik van onze site.

Intellectuele eigendomsrechten

De reproductie van alle documenten die op deze site worden gepubliceerd is alleen toegestaan voor het exclusieve doel van informatie voor persoonlijk en privégebruik, waarbij elke reproductie en elk gebruik van kopieën voor andere doeleinden uitdrukkelijk verboden is.

Alle inhoud, foto's en andere documenten op deze site zijn eigendom van onze structuur of worden verspreid met toestemming van hun eigenaars, en zijn onderworpen aan het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

De handelsmerken, logo's, modellen die op deze site aanwezig zijn, behoren tot onze structuur. Er kan geen interpretatie worden gegeven ten gunste van een gebruikslicentie of enig recht op gebruik van het handelsmerk dat op de website wordt weergegeven.

Frauduleus gebruik van het handelsmerk of enige andere inhoud van de website is volledig verboden. In het bijzonder is het verboden om de structuur en de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te reproduceren, te representeren, te wijzigen en/of te exploiteren, op welke wijze en voor welk doel dan ook.

Onze structuur informeert u dat zij uitgebreid gebruik zal maken van haar intellectuele eigendomsrechten om indien nodig juridische stappen te ondernemen.

Bescherming van persoonsgegevens

Alle persoonlijke gegevens die u aan onze structuur verstrekt, worden naar aanleiding van een verzoek vrijwillig, in overleg en met volledige kennis van zaken verstrekt. De registratieformulieren bevatten zowel verplichte velden (aangegeven met een asterisk (*)) als optionele velden; als u de verplichte velden niet invult, is het mogelijk dat onze structuur niet in staat is om op uw verzoek te reageren.

Onze structuur zal uw persoonlijke gegevens niet gebruiken voor ongevraagde communicatie.

Op verzoek zal onze structuur uw persoonlijke gegevens uit de database verwijderen, waardoor uw registratie via de website wordt geannuleerd.

U kunt uw persoonlijke gegevens inzien en/of verzoeken om informatie over u te corrigeren, te wijzigen of te verwijderen en dit per e-mail (via de contactpagina) of per post naar ons postadres.

Kredieten

De ontwikkeling van de website voor onze structuur werd uitgevoerd door vt-design, een multimedia-studio gespecialiseerd in golfcommunicatie.

Grafisch ontwerp : vt-design

Ontwikkeling: vt-design