In tegenstelling tot veel andere sporten wordt golf gespeeld in de  vrije  natuur.  De natuur bepaalt het ontwerp en het onderhoud van een hole . Bij Royal Waterloo Golf Club is het respect voor het milieu de prioriteit van het management .  

Onze strategie is om onze banen efficiënt te beheren (140 hectare) zodat de natuur zich voor onbepaalde tijd kan herstellen. En het toelaten om ons de voordelen van zijn energie aan te bieden om het gebruik van substituten die schadelijk zijn voor de planeet te vermijden. Onze wil is ook om met eigen middelen in onze behoeften te voorzien en de activiteit van onze ambachtslieden constant te houden door de oproep aan onderaannemers te beperken.

Onze prioriteiten liggen vandaag de dag op verschillende domeinen:

  • Strikt waterbeheer
  • Duurzaamheid van de bodem
  • De harmonieuze evolutie van fauna en flora
  • Terugwinbare energie

Om initiatieven te ontwikkelen met betrekking tot het behoud van onze omgeving doet de Club een beroep op externe expertise, internationale consultants en de Katholieke Universiteit Leuven. Hun  aanbevelingen worden gebruikt om strategieën te ontwikkelen voor de duurzame ontwikkeling van onze gronden.